ราชาเต็นท์
บริการให้เช่าเต็นท์รายเดือน
สำหรับทุกธุรกิจ ในราคาโรงงาน

มีทั้ง เต็นท์ทรงโค้ง ทรงจั่ว และทรงปิรามิด ให้เช่า
หลากหลายขนาด สำหรับทุกธุรกิจ
อาิทิ จัดตลาดนัด
เต็นท์ขายรถ เต็นท์ขายสินค้า
เต็นท์ขายอาหาร ทำโกดังเก็บสินค้า
ใช้เป็นที่พักคนงานก่อสร้าง
ฯลฯ
โดยท่านสามารถเพิ่มความสูงของเสาได้ตามต้องการ

ประเภทเต็นท์สีขาวหรือระบุสี
เหมาะกับธุรกิจร้านอาหาร
เต็นท์ขายรถ เต็นท์ขายสินค้าเกรดเอ-บี
หรือธุรกิจที่มีการกำหนดรูปแบบ มีสไตล์เฉพาะตัว
โดยต้องการเน้นให้บรรยากาศของสถานที่ี
ดูสะอาด โปร่ง มีระดับ

เต็นท์ทรงโค้งสีขาวรายเดือน

ราคาค่าเช่ารวมติดตั้ง
ขนาด 4 x 8 เมตร
ขนาด 5 x 12 เมตร

เดือนละ 2,000 บาท (เช่า 3 เดือนขึ้นไป)

ชนิดมีผ้าปิดรอบ เดือนละ 5000 บาท (เช่า 3 เดือนขึ้นไป)

ขนาด 6 x 12 เมตร
เดือนละ 5,000 บาท (เช่า 3 เดือนขึ้นไป)

ขนาด 10 x 20 เมตร
เดือนแรก 25,000 บาท เดือนต่อไป 20,000 บาท
(เช่า 3 เดือนขึ้นไป)

เต็นท์ทรงจั่วสีขาวรายเดือน
ราคาค่าเช่ารวมติดตั้ง
ขนาด 3 x 6 เมตร
ขนาด 4 x 8 เมตร
ขนาด 5 x 12 เมตร
เดือนละ 1,500 บาท (เช่า 3 เดือนขึ้นไป)


เต็นท์ทรงปิรามิดสีขาวรายเดือน
ราคาค่าเช่ารวมติดตั้ง
ขนาด 3 x 3 เมตร
เดือนแรก 1,500 บาท เดือนต่อไปเดือนละ 1000 บาท

(เช่า 3 เดือนขึ้นไป)
ขนาด 4 x 4 เมตร
ขนาด 5 x 5 เมตร
เดือนละ 1,500 บาท (เช่า 3 เดือนขึ้นไป)

ประเภทเต็นท์ไม่ระบุส
เหมาะกับธุรกิจร้านอาหารธรรมดาทั่วไป
ธุรกิจจัดตลาดนัด จัดตลาดสด
ทำบ้านพักคนงาน ทำโกดังเก็บสินค้า
ใช้เป็นเต็นท์ทำงานสำหรับหน่วยงานช่างต่างๆ
มีทั้งชนิดมีผ้าปิดรอบและชนิดเปิดโล่งให้เช่า

เต็นท์ทรงโค้งไม่ระบุสีรายเดือน

ราคาค่าเช่ารวมติดตั้ง
ขนาด 4 x 8 เมตร
ขนาด 5 x 12 เมตร
เต็นท์สำหรับค้าขาย
เดือนแรก 2,000 บาท เดือนต่อไปเดือนละ 1,500 บาท
สำหรับใช้งานคลุมของ ก่อสร้าง
เดือนแรก 2,000 บาท เดือนต่อไปเดือนละ 1,200 บาท
เต็นท์ปิดผ้ารอบ
ชนิดมีผ้าปิดรอบ เดือนละ 4000 บาท (เช่า 3 เดือนขึ้นไป)

เต็นท์ทรงจั่วไม่ระบุสีรายเดือน
ราคาค่าเช่ารวมติดตั้ง
ขนาด 3 x 6 เมตร
ขนาด 4 x 6 เมตร
ขนาด 4 x 8 เมตร
ขนาด 5 x 6 เมตร
ขนาด 5 x 8 เมตร
ขนาด 5 x 10 เมตร
ขนาด 5 x 12 เมตร
สำหรับค้าขาย
เดือนแรก 1,500 บาท เดือนต่อไปเดือนละ 1,200 บาท

สำหรับคลุมของ ก่อสร้าง
เดือนแรก 1,500 บาท เดือนต่อไปเดือนละ 1,000 บาท
เต็นท์ปิดผ้ารอบ
ชนิดมีผ้าปิดรอบ เดือนละ 4000 บาท (เช่า 3 เดือนขึ้นไป)

ค่าขนส่ง
กรุงเทพฯ
ค่าขนส่ง 2000 บาท
เช่ารวมได้ทุกรายการคิดค่าขนส่งครั้งเดียว

ต่างจังหวัด
จัดส่งและติดตั้งทั่วประเทศไทย
กรุณาโทร.สอบถามค่าขนส่งได้ที่
คุณแก้ว 081-4077605

(สำหรับท่านที่สนใจเช่าเต็นท์จัดงาน
แต่งงาน, งานพิธี, จัดนิทรรศการ
กรุณาดูรายละเอียดในหัวข้อ
เช่าเต็นท์จัดงาน หรือ คลิกที่นี่)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
คุณแก้ว 081-4077605
คุณสิงห์ 081-4959713
(จันทร์-เสาร์ 9.00-18.00 น.)
ส่งแฟกซ์จองเต็นท์และแผนที่ได้ที่ : 02-4497045
e-mail: info@rachatent.com

 

Copyright © 2004 - Rachatent.com
All Rights Reserved